Sähkötupakassa hyödyt että haitat

Sähkösavuke eli monelle tutummin sähkötupakka on laite, jolla kuumennetaan laitteen säiliössä oleva neste hengitettäväksi aerosoliksi. Sähköllä toimivat savukkeet eivät toimi samalla tapaa kuin tupakka, koska siinä ei syty palamaan mikään tietty aine. Nesteet, joita sähkötupakassa käytetään, voivat sisältää nikotiinia tai olla ilman nikotiinia.

Sähkötupakassa hyödyt että haitat

Sähkötupakan hyödyt

Sähkötupakalla on yksi ehdoton hyöty. Se on selkeästi parempi vaihtoehto kuin tupakan polttaminen, joka esimerkiksi aiheuttaa mm. syöpää, tervakertymiä keuhkoihin ja keuhkojen hyvinvointi huononee merkitsevästi.

Sähköllä toimivat tupakointituotteet sisältävät vähemmän haitallisia aineita kuin tupakka ja tupakan savu. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka suuri tämä ero oikeasti on.

Yleisesti sähkösavukkeita on käytetty juuri tupakoinnista eroon pääsemisen tukena. Osa käyttäjistä onnistuukin tupakoinnin lopettamisessa sähkötupakan avulla. Kuitenkin tutkimustieto on tästä hieman puutteellista ja osittain ristiriitaista.

Tehoa lopettamiseen voidaan arvioida kahdella eri tavalla: nikotiinikorvaushoitoihin ja reseptilääkkeisiin verrattavan lääkehoidon tai vapaasti ostettavana kulutustuotteena. Lääkehoidollisista näkökulmista nikotiinipitoiset sähkösavukkeet ovat auttaneet monia lopettamaan tupakoinnin. Kuitenkin sähkösavukkeiden käyttö on jatkunut eli riippuvuussuhde on siirtynyt tavasta toiseen.

Tehokkaana apukeinona tupakoinnin lopettamiseen sähkösavukkeita ei voida tutkimuksien valossa tällä hetkellä pitää, vaikkakin siitä on ollut apua myös joillekin tupakoinnista luopumisessa. Olennaista on, jos haluaa luopua kokonaan tupakoinnista, korvaa kaiken polttamisen sähkösavukkeella ja ottaa avuksi lisäksi myös nikotiinikorvaukseen liittyvät tuotteet. Näin nikotiiniriippuvuudesta voi päästä eroon.

Sähkötupakan haitat

Haittoja sähkötupakassa on selkeästi enemmän kuin hyötyjä. Kyseessä on riippuvuutta aiheuttava tuote, jos sen neste sisältää nikotiinia.

Terveyteen liittyvien vaikutusten arviointi on melko hankalaa sähkösavukkeiden kohdalla, sillä nesteissä käytetyt ainesosat saattavat vaihdella nopeaankin tahtiin. Tuotekehitys on alalla hyvin nopeaa, joten on vaikea pysyä alan perässä.

Sähkösavukkeiden terveellisyyteen liittyy kuitenkin seuraavat tekijät:

  • ainesosat, joita savukkeissa käytetään
  • nesteiden sekoittaminen käyttäjän toimesta
  • nikotiininesteen happamuusarvo
  • sähkösavukkeista muodostuvan aerosolin koostumus
  • käytetyn sähkösavukelaitteen teho ja jännitteet
  • sähkösavukkeen käyttötapa ja tiheys

Nykytiedon valossa käyttöön liittyy haittoja. Haitallisille aineille altistuminen voi vaihdella paljon tuotteiden välillä ja käyttötavan mukaan.

Aerosolit ja nesteet sisältävät esimerkiksi monesti haitallisia aineita, kuten PAH- ja VOC-yhdisteitä. Osa yhdisteistä on esimerkiksi samoja syöpävaarallisia yhdisteitä kuin mitä tupakan savu sisältää. Määrät ovat kuitenkin yleensä pienempiä.

On tiedostettu, että sähkösavukkeen käyttö on silti haitallista keuhkoille, vaikka lopputulokset eivät ole yhtä radikaaleja ja nopeita kuin tupakoinnissa. Sähkötupakka haittaa keuhkojen normaalia toimintaa sekä alentaa keuhkojen toimintakykyä.

Lisäksi verisuonitautien on todettu yleistyvän sähkötupakan käytöstä ja aerosolien sisältämät nesteet voivat kuumetessaan liuottaa haitallisia kemikaaleja. Yleisimpiä haittoja sähkösavukkeista on esimerkiksi nielun ja suun alueen ärtyneisyys, pääkipu sekä yleinen pahoinvointi.

Pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ei tunneta

Tällä hetkellä ei ole tietoa, miten sähkötupakkatuotteet vaikuttavat ihmiseen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi hitaasti kehittyvien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien sekä syöpien ilmenemisestä on vielä vähän tietoa.

Syöpäriski on kuitenkin tällä hetkellä nykytiedon valossa pienempi kuin käytettäessä oikeita savukkeita. Tämä johtuu siitä, että sähkösavukkeiden käytössä ei tapahdu palamisreaktiota. Koska sähkötupakan haitoista tiedetään vielä todella paljon vähemmän, kuin mitä esimerkiksi tupakoinnin haitoista, voi sillä olla yllättäviä seurauksia käyttäjälleen. Parasta on, että pystyy olla käyttämättä tupakointituotteita lainkaan.

Kokonaisuudessaan sähkötupakoinnin haitoista tiedetään tällä hetkellä vielä hyvin vähän. On kuitenkin tiedossa, että ne sisältävät ihmiselle haitallisia kemikaaleja, joten pitkällä aikavälillä sähkötupakkatuotteiden käyttö ei ole terveellistä ja se voi uhata henkilön omaa terveyttä. Sähkötupakkatuotteisiin on suhtauduttava myös varauksella ja tupakoinnin lopettavien on etsittävä myös muita keinoja lopetukseen.